Архив: Profiles

Симеон Минчев
Profiles

Симеон Минчев

Mузиката на първо място е забавна и развлекателна. Това подтиква любопитството и желанието да искаме да я изпълняваме и разбираме. Всеки може да се научи.

Read More
Kiriana Avronieva
Profiles

Kiriana Avronieva

Kiki believes that art is freedom, you should approach it with the pure curiosity only children possess.

Read More
Kiriana Avronieva
Profiles

Киряна Аврониева

Според Кики изкуството е свобода, там трябва да се подхожда с любопитството, което децата притежават.

Read More
Gyorgi Georgiev Antiqua
Profiles

Gyorgi Georgiev Antiqua

Gyorgi Georgiev teaches music, theatre, stage speech and singing. His theatrical education, the multitude of workshops and perfomances he has participated in, have developed his skills and techniques which he uses in complete synergy.

Read More
Гьорги Георгиев – Áнтика
Profiles

Гьорги Георгиев – Áнтика

Гьорги Георгиев се занимава с музика и театър, сценична реч и пеене. Театралното му образование, работилниците и ателиетата, в които е участвал култивират в него умения и техники, които работят в синергия.

Read More