Музикален театър за деца

“Музикален Театър за Деца“ е инициатива, върху която работим още от създаването на „Sound Circle“. Зад нея се крие идеята да обединим пеене и ритмика в едно, и под формата на игра да научим децата на музикална интерпретация и сценично-пространствено поведение. В школа за музика и изкуства „Sound Circle” вярваме, че груповите начинания, особено тези свързани с изкуството и творчеството, са изключително важни за децата. В курса “Музикален Театър за Деца“ чрез обучение по музикални и театрални техники развиваме в децата чувствителност, фантазия, смелост, личен усет и социални умения.

Концепция и цели

 • Развиване на музикално-ритмичните възприятия и умения и култивиране на музикално-пространствен усет:
  • Как слушаме звуците и музиката, как ги възприемаме и схващаме, какви образи и чувства провокират в нас;
  • Как да откриваме ритмични структури и да произвеждаме такива;
  • Как да създаваме образи чрез глас, тяло и предмети;
  • Как да се хармонизираме с пространството и заобикалящата звуково-музикална среда
 • Развиване на гласа и вокалната интерпретация:
  • Как да използваме цялото тяло за звукоизвличане;
  • Как да свържем мисълта и емоцията с гласа и песента;
 • Развиване на личностни, групови и социални умения:
  • Да развием критичното мислене, да си поставяме цели и да ги следваме;
  • Да бъдем толерантни и подкрепящи;
  • Да развием усещането за принадлежност към група;
  • Да развием чувството за отговорност

Съдържание на уроците

 • Физически тренинг, който представлява физическа загрявка, артикулационни, дихателни и вокални упражнения
 • Двигателно-пространствен тренинг, който развива чувството за ритъм, конкретното мислене и поведението на тялото на сцената
 • Сетивен тренинг, който чрез сугестивни методи работи за абстрактното мислене и фантазията, и развива сетивността и емоционалността
 • Творчество. Тази част от уроците комбинира развитите умения на децата и техния талант чрез анализ и интерпретация на музика и песни

Формиране на групите

Приемът в „Музикален театър“ за деца става с кастинг. Групите се формират на възрастов принцип както следва:

 • Деца до 8 години;
 • Деца от 9 до 11 години;
 • Деца от 12 до 14 години;
 • Деца и младежи на 15 и повече години.

Принадлежността към дадена група не е окончателна. Може да има движение между групите в зависимост от преценката на преподавателя и нуждата на дадена група от нови членове с определени качества.

Големина на групите

Броят на децата в една група от инициативата ни “Музикален театър за деца” няма да надвишава 6. Първоначално бяха замислени да са около 10-12 цеца в група, но предвид ситуацията с Covid 19 и мерките за безопасност свързани с нея решихме да намалим наполовина броя на децата в една група.

Запознай се с нашия преподавател

Гьорги Георгиев – Áнтика

Пеене

Гьорги Георгиев – Áнтика

Гьорги Георгиев се занимава с музика и театър, сценична реч и пеене. Театралното му образование, работилниците и ателиетата, в които е участвал култивират в него умения и техники, които работят в синергия.