Нашите учители

Гьорги Георгиев – Áнтика

Пеене

Гьорги Георгиев – Áнтика

Гьорги Георгиев се занимава с музика и театър, сценична реч и пеене. Театралното му образование, работилниците и ателиетата, в които е участвал култивират в него умения и техники, които работят в синергия.

Kiriana Avronieva

Рисуване

Киряна Аврониева

Според Кики изкуството е свобода, там трябва да се подхожда с любопитството, което децата притежават.

Симеон Минчев

КИТАРА

Симеон Минчев

Mузиката на първо място е забавна и развлекателна. Това подтиква любопитството и желанието да искаме да я изпълняваме и разбираме. Всеки може да се научи.