Уроци по рисуване за деца от 4 до 7г.

Уроци по рисуване за деца от 4 до 7г.

SoundCircle предлага уроци по рисуване за деца между 4 и 7 години в малки групи /до 5 деца/. Занятията се провеждат в просторна и светла зала, с обособени пространства за рисуване и игра. Заниманията дават възможност на децата да се запознаят с различни материали и сами да избират какво и как да рисуват. Уроците в голяма степен наблягат на знания, свързани с цветовете, формите и сръчности, свързани с развитието на фината моторика.  Подходът към малките художници изцяло е съобразен с възможностите им да се съсредоточават и времето за рисуване е съчетано с време за почивка с музика и игра.
Всички материали, като хартия, пастели, моливи, бои и др, са осигурени от школата. Продължителността на заниманията е 50 минути.