Profile Category: Рисуване

Kiriana Avronieva
Profiles

Киряна Аврониева

Според Кики изкуството е свобода, там трябва да се подхожда с любопитството, което децата притежават.

Read More