Profile Category: Рисуване

Kiriana Avronieva
Profiles

Киряна Аврониева

Според Кики изкуството е свобода, там трябва да се подхожда с любопитството, което децата притежават.

Read More
Мира Каланова
Profiles

Мира Каланова

Мира вярва, че талантът е божествената частица във всеки човек и затова трябва да се уважава, а това става само чрез много грижа, постоянство и труд.

Read More