Деца до 8 години

Деца до 8 години

В Sound Circle осъзнаваме колко отговорна е задачата да запалим и съхраним любовта към музиката и изкуствата у най-малките ни приятели. Ето защо заниманията в нашите вокални групи са с продължителност от 120 минути. По този начин в една спокойна и приятелска атмосфера децата се превеждат през различните фази на обучение, без това да ги затормозява.

Благодарение на програмата разработена от нашите преподаватели, децата се учат не само да пеят, но и под формата на игри с движение и танци да почувстват света на музиката с всичките си сетива.