Profile Category: Китара

Симеон Минчев
Profiles

Симеон Минчев

Mузиката на първо място е забавна и развлекателна. Това подтиква любопитството и желанието да искаме да я изпълняваме и разбираме. Всеки може да се научи.

Read More