Profile Category: Drum Circles

Николай Тошев
Profiles

Николай Тошев

За мен музиката е себеизразяване и комуникация на по-високо равнище. Чрез музиката можем да изразим чувства и емоции, за които думите не биха ни стигнали.

Read More